• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Thời gian được tải lại ảnh Gốc trên hệ thống

Quy định này, áp dụng cho tất cả các trang ảnh mà bạn tải tại anhdep.tv

- Mỗi tấm ảnh khi tải lẻ, bạn ủng hộ chúng tôi 5xu
- Nếu bạn đăng ký gói tải nhiều, mỗi tấm ảnh bạn tải sẽ được ưu tiên trừ từ gói tải nhiều bạn đã chọn. Sau khi hết ảnh từ gói tải nhiều, hệ thống sẽ chuyển qua trừ xu.

THỜI GIAN TẢI LẠI ẢNH
- Mỗi tấm ảnh bạn đã tải về thành công, bạn được tải lại trong 24 giờ (tính từ lúc bạn tải) mà không bị trừ xu.
- Sau 24h nếu bạn muốn tải lại ảnh đó, hệ thống sẽ tự động trừ 5xu hoặc từ gói tải nhiều theo gói download của bạn.
Bên trên