• KHUYẾN MÃI

    Từ ngày 22/8/2020 đến ngày 31/12/2020. Trang web AnhDep.tv khuyến mãi tải ảnh gốc với số xu như sau
    - 4xu/ảnh đối với : shutterstock.com , istockphotos.com, dreamstime.com, stock.adobe.com, 123rf.com, , vectorstock.com
    - 3xu/ảnh Depositphotos.com, elements.envato.com , freepik.com

Ảnh tách nền đối tượng / Objects

Thể loại ảnh này rất đa dạng bao gồm con người, đồ vật, thức ăn ... được tách nền và đặt trên nền màu trắng là chủ yếu
Bên trên