• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Ảnh tách nền đối tượng / Objects

Thể loại ảnh này rất đa dạng bao gồm con người, đồ vật, thức ăn ... được tách nền và đặt trên nền màu trắng là chủ yếu
Bên trên