• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1289592868
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Pattern, Geometric Shape, Abstract, Striped, red and black color

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên