• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

3D illustration of smiling man with ok gesture showing business charts at screen laptop computer. Cartoon businessman with okay sign, working in offic

3D illustration of smiling man with ok gesture showing business charts at screen laptop computer. Cartoon businessman with okay sign, working in offic

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 5000 x 5000 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1285083846
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

3D illustration of smiling man with ok gesture showing business charts at screen laptop computer. Cartoon businessman with okay sign, working in office and analysing infographic, isolated on white.

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên