• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

3d render illustration the white smartphone, Application and social media concept, communication, messenger. Mock-up phone empty screen on pink backgr

3d render illustration the white smartphone, Application and social media concept, communication, messenger. Mock-up phone empty screen on pink backgr

Thông tin ảnh

HIGH Kích thước: 4000 x 4000 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1266748017
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

3d render illustration the white smartphone, Application and social media concept, communication, messenger. Mock-up phone empty screen on pink background

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên