• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

A gorgeous red flower that tells spring. Camellia displayed on celebration day and New Year. Decorated in a vase. stock photo

A gorgeous red flower that tells spring. Camellia displayed on celebration day and New Year. Decorated in a vase. stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 6720 x 4480 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1198776301
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Singed in Japanese Manyo Flowers and camellias are displayed on New Year's, New Year's and celebration days. It is also used for tea ceremony and creates the world of wabi and rust.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên