• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Adhesive tape, sticky paper stripes. Colorful stripes and pieces of duct paper, scotch or washi paper. Transparent duct tape in different shapes stock

Adhesive tape, sticky paper stripes. Colorful stripes and pieces of duct paper, scotch or washi paper. Transparent duct tape in different shapes stock

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1205133134
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Adhesive tape, sticky paper stripes. Colorful stripes and pieces of duct paper, scotch or washi paper. Transparent duct tape in different shapes. Vector

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên