• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Ba trái tim màu đỏ với các hình dạng khác nhau trên nền màu trắng

Ba trái tim màu đỏ với các hình dạng khác nhau trên nền màu trắng

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1148604733
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Ba trái tim màu đỏ với các hình dạng khác nhau trên nền màu trắng

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên