• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Bác sĩ châu Á đang kiểm tra virus corona hoặc bảng liệt kê tên bệnh nhân bị nhiễm covid-19 tại khu vực cách ly trong bệnh viện.

Bác sĩ châu Á đang kiểm tra virus corona hoặc bảng liệt kê tên bệnh nhân bị nhiễm covid-19 tại khu vực cách ly trong bệnh viện.

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 7952 x 5304 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1216865680
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Bác sĩ châu Á đang kiểm tra virus corona hoặc bảng liệt kê tên bệnh nhân bị nhiễm covid-19 tại khu vực cách ly trong bệnh viện.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên