• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

banana tree isolated on white background

banana tree isolated on white background

Thông tin ảnh

XL Kích thước: 4147 x 4147 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
22023837
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

banana tree isolated on white background

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên