• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Blank white t-shirt template. Front and back view stock illustration

Blank white t-shirt template. Front and back view stock illustration

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 6700 x 3500 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1304992360
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Blank white t-shirt template. Front and back view

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên