• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Bubble talk or comment sign symbol on blue background. stock photo

Bubble talk or comment sign symbol on blue background. stock photo

Thông tin ảnh

MEDIUM Kích thước: 4000 x 2200 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1302670509
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Bubble talk or comment sign symbol on blue background. 3d render.

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên