• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Businessman works with the mechanism of business management . stock photo

Businessman works with the mechanism of business management . stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 6720 x 4480 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1185478731
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Businessman works with the mechanism of business management on blurred background.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên