• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Coronavirus COVID-19 diagnostics. Doctor wearing full antiviral protective gear making nasal swab test for patient. stock illustration

Coronavirus COVID-19 diagnostics. Doctor wearing full antiviral protective gear making nasal swab test for patient. stock illustration

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1221259505
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Coronavirus COVID-19 diagnostics. Doctor wearing full antiviral protective gear making nasal swab test for patient. Flat vector illustration.

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên