• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Facade of modern building at night stock photo

Facade of modern building at night stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 7952 x 5304 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1277557066
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Facade of modern building at night

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên