• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Faces of various people wearing surgical masks stock illustration

Faces of various people wearing surgical masks stock illustration

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1257418503
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Faces of different nation men and women wearing surgical masks isolated on a white background.

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên