• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Family eating a healthy vegetarian food. Vegan lunch table top view, plant based diet. Baked vegetables, fresh salad, berries, bread on a white background. stock photo

Family eating a healthy vegetarian food. Vegan lunch table top view, plant based diet. Baked vegetables, fresh salad, berries, bread on a white background. stock photo

Thông tin ảnh

HIGH Kích thước: 4528 x 3019 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1083417790
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Flat lay of family hands eating healthy food. Vegan lunch table top view. Baked vegetables, fresh salad, berries, bread on a white background.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên