• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Hai đồng nghiệp nữ bắt tay trong một cuộc họp tại nơi làm việc.

Hai đồng nghiệp nữ bắt tay trong một cuộc họp tại nơi làm việc.

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 8660 x 5773 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
642501464
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Hai đồng nghiệp nữ bắt tay trong một cuộc họp tại nơi làm việc.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên