• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Hands with smartphones stock illustration

Hands with smartphones stock illustration

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1223365194
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Young People use Smartphones and Surfing in Social Media. Boys and Girls Chatting, Watching Video, Liking Photos. Female and Male Characters Talking in Mobile App. Flat Cartoon Vector Illustration.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên