• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Https://esp.gettyimages.com/app/submission_batches/15975983 stock photo

Https://esp.gettyimages.com/app/submission_batches/15975983 stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 6000 x 4000 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1297959103
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Smiling Asian Chinese business owner with apron holding tray of pastry and looking at camera

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên