• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Looking up a reflections on glass covered corporate building stock photo

Looking up a reflections on glass covered corporate building stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 7069 x 4713 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1218614876
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Low angle view of tall corporate glass skyscrapers reflecting a blue sky with white clouds

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên