• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Male engineers during work concept stock illustration

Male engineers during work concept stock illustration

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1308368021
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Male engineers during work concept. Young smiling positive businessman construction site engineer cartoon character in helmet and work uniform standing and looking vector illustration

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên