• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Mock up frame in home interior background, beige room with natural wooden furniture, Scandinavian style stock photo

Mock up frame in home interior background, beige room with natural wooden furniture, Scandinavian style stock photo

Thông tin ảnh

MEDIUM Kích thước: 2700 x 2970 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1265222811
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Mock up frame in home interior background, beige room with natural wooden furniture, Scandinavian style, 3d render

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên