• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Nhóm nhân viên điều hành dịch vụ khách hàng tham dự các cuộc gọi tại một trung tâm.

Nhóm nhân viên điều hành dịch vụ khách hàng tham dự các cuộc gọi tại một trung tâm.

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 5472 x 3648 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1144645520
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Nhóm nhân viên điều hành dịch vụ khách hàng tham dự các cuộc gọi tại một trung tâm.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên