• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Picturesque view of local colourful public housing in setting of lush greenery, on bright sunny day stock photo

Picturesque view of local colourful public housing in setting of lush greenery, on bright sunny day stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 5000 x 3333 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1268421943
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Picturesque view of local colourful public housing in setting of lush greenery, on bright sunny day; blue sky with clouds, Singapore

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên