• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Purple paper tablet holder with red jackdaw. stock photo

Purple paper tablet holder with red jackdaw. stock photo

Thông tin ảnh

HIGH Kích thước: 4903 x 3263 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1218542804
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Purple paper tablet holder with red jackdaw. 3d isometric isolated concept success checklist for office work on green background. Low poly. illustration.

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên