• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Red lipstick smeared stock photo

Red lipstick smeared stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 5184 x 3456 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
526837353
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Red lipstick smeared.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên