• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Senior man on the floor in pain after a fall stock photo

Senior man on the floor in pain after a fall stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 7360 x 4912 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1183001771
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Senior man lying on the floor of his room in an assisted living home wincing in pain beside his walking cane after a fall

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên