• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Set of Chinese traditional holiday elements, new year poster or banner design stock illustration

Set of Chinese traditional holiday elements, new year poster or banner design stock illustration

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1292655852
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Set of Chinese traditional holiday elements, new year poster or banner design

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên