• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Strawberries isolated on white background with copy space for your text. Top view. Flat lay pattern stock photo

Strawberries isolated on white background with copy space for your text. Top view. Flat lay pattern stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 5760 x 3840 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
1174465885
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Strawberries isolated on white background with copy space for your text. Top view. Flat lay pattern.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên