• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Syringe is filled with vaccine for measles vaccination. stock photo

Syringe is filled with vaccine for measles vaccination. stock photo

Thông tin ảnh

SUPER Kích thước: 5000 x 3333 pixels (Định dạng: JPG)
Mã số ID
694333746
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Close-up view, a syringe and a bottle with medical fluid. Lettering in German "Measles vaccination"

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên