• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Vector guilloche decorative rosette element. Ornamental round lace pattern background for certificate, note, ticket, reward, diploma, voucher design. Abstract colored circle frame. Digital watermark.

Vector guilloche decorative rosette element. Ornamental round lace pattern background for certificate, note, ticket, reward, diploma, voucher design. Abstract colored circle frame. Digital watermark.

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
127146726
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Vector guilloche decorative rosette element. Ornamental round lace pattern background for certificate, note, ticket, reward, diploma, voucher design. Abstract colored circle frame. Digital watermark.

Ảnh ngẫu nhiên

Ảnh tại thư viện khác

Bên trên