• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Vector seamless pattern with pomegranate and strawberry fruits stock illustration

Vector seamless pattern with pomegranate and strawberry fruits stock illustration

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1277405129
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Illustration of vector seamless pattern with pomegranate and strawberry fruits

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên