• THÔNG BÁO

    Từ ngày 1/8/2021 , AnhDep.tv sẽ bỏ mã nguồn này và chuyển sang sử dụng mã nguồn mới của trang web https://taishutterstock.com , anh chị nào đã nạp xu tại anhdep.tv, vui lòng download cho hết số xu tồn. Xin cảm ơn

Vegetables collection hand draw engraving vintage style black and white clip art isolated on white background stock illustration

Vegetables collection hand draw engraving vintage style black and white clip art isolated on white background stock illustration

Thông tin ảnh

EPS vector - kích thước tùy ý
Mã số ID
1242843449
Upload date
Download ảnh gốc

Miêu tả hình ảnh

Vegetables collection hand draw engraving vintage style black and white clip art isolated on white background

Ảnh ngẫu nhiên

Bên trên